Kórnik i Rogalin

Kórnik — miejscowość krajoznawcza z zamkiem zbudowanym w XVI w., a przebudowanym w stylu gotyku angielskiego w XIX w. Mieści się tu siedziba Muzeum Narodowego, zawierająca kolekcję staropolskiej zbroi i broni, liczne pamiątki narodowe, np. ołtarz polowy Jana Sobieskiego, berło Stanisława Leszczyńskiego. W bibliotece (PAN) znajdują się rękopisy A. Mickiewicza (III cz. Dziadów), J. Słowackiego, T. Kościuszki, Napoleona oraz Psałterz Puławski i Kazania Gnieźnieńskie. W otaczającym zamek parku i ogrodach znajduje się ok. 10 tys. odmian drzew i krzewów.

Rogalin — miejscowość krajoznawcza, jest siedzibą Muzeum Narodowego, mieszczącego się w barokowym pałacu z XVIII w. Posiada bogate zbiory sztuki ludowej, obrazów, rycin, rzemiosła artystycznego oraz pamiątki związane z historią wypraw Krzysztofa Arciszewskiego — admirała holenderskiego, rodem z Rogalina. Obok muzeum — w otaczającym go parku — największe w Polsce skupisko starych dębów (786 szt.), a wśród nich legendarne: Lech, Czech i Rus.
Na międzynarodowej trasie E8 leży Swarzędz — miejscowość znana z licznych zakładów produkujących meble na eksport oraz ze skansenu pszczelarskiego (ekspozycja uli obrazuje rozwój pszczelarstwa w Polsce).