Lednogóra i Puszcza Notecka

Lednogóra — wieś nad jez. Lednica, na którym mieści się Ostrów Lednicki — ongiś grodzisko wczesnohistoryczne z ruinami rezydencji Mieszka I i Bolesława Chrobrego z fragmentami dawnego pallatium, świątyni i grodu ziemnego (zabytek gr. „0″). Obszar wyspy zamieniony został w muzeum — Rezerwat Początków Państwa Polskiego.

Bruzda Zbąszyńska — rejon o swoistych walorach turystycznych. Jest to obszar o wydłużonym, rynnowym kształcie, wypełniony łańcuchem jezior i płynącą z południa na północ rzeką Obrą. Do ciekawych w tym rejonie miejscowości zaliczyć należy: Zbąszyń i Wolsztyn.

Puszcza Notecka — rejon o swoistych walorach krajoznawczych. Lasy Puszczy Noteckiej ciągną się na długości ponad 100 km od Obornik do Rogoźna. Cały ten obszar zalegają piaski wydmowe, tworzące potężne wały wydmowe i zagmatwany labirynt dolin i pagórków o specyficznym krajobrazie. W rejonie puszczy leżą miejscowości: Międzychód i Sieraków.