Poznań

Poznań — centrum turystyczne, miasto wojewódzkie; centrum gospodarcze, administracyjne i kulturalne oraz port rzeczny. Jedno z najbardziej uprzemysłowionych miast w kraju, siedziba wielu zakładów, jak np. „H. Cegielski”, Fabryka Maszyn Żniwnych, liczne zakłady przemysłu chemicznego, spożywczego, odzieżowego, elektrotechnicznego. Poznań jest także ważnym ośrodkiem naukowym: (8 wyższych uczelni z Uniwersytetem Poznańskim na czele, liczne instytuty naukowe) oraz jednym z najważniejszych w kraju węzłów komunikacyjnych — komunikacji krajowej i międzynarodowej. Miasto rozwój swój — datujący się od IX w. — zawdzięcza położeniu na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. W czasie zaborów miasto stanowiło poważny punkt oporu i ośrodek dyspozycyjny powstań 1846 i 1848 r. oraz Wielkopolskiego w 1918—1919 r. W wyniku działań wojennych podczas II wojny światowej Poznań był zniszczony w 40%.

Najciekawsze obiekty historyczne zgrupowane są wokół zabytkowego starego rynku, a wśród nich renesansowy ratusz z XVI w. ze słynną salą odrodzenia (zabytek grupy „0″).
Licznie reprezentowane są również obiekty sakralne, jak np.: na Ostrowiu Tumskim (najstarszej części miasta) pierwsza katedra gotycka w Polsce z X w., a w niej Złota Kaplica z sarkofagiem Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz ich pomniki; gotycki kościół p.w. NMP z XV w.; zespoły klasztorne — podominikański (XV w.), pokarmelicki z kościołem Bożego Ciała (gotyk z XV w.), kościół św. Jana z XII w. i inne.
Ponadto zachował się renesansowy budynek Akademii Lubrańskiego (wyższa uczelnia z 1519 r.), zespół zabytkowy starego miasta wokół rynku w obrębie murów średniowiecznych z XIII w. oraz pałace: Górków, Działyńskich, Mielżyńskich, klasycystyczna biblioteka Raczyńskich.