Walory krajoznawcze

Zainteresowania poznawcze współczesnego turysty są bardzo szerokie i zróżnicowane. Kształtują się one w zależności od posiadanej wiedzy, osobistych upodobań, a także popularyzacji (reklamy) zwiedzanego regionu … Czytaj dalej...

Przewozy promowe

Natomiast udział transportu morskiego w przewozie ładunków masowych przewyższa znacznie transport lotniczy i kolejowy. Perspektywy dalszego rozwoju istnieją także dla przewozów promowych.
Dynamiczny rozwój zmotoryzowanego transportu kołowego—pasażerskiego i towarowego — … Czytaj dalej...

Turystyka morska

We współczesnym pasażerskim transporcie morskim rola żeglugi morskiej i przybrzeżnej przechodzi znamienną ewolucję. Statki morskie, wiodące do niedawna prymat w międzynarodowym i międzykontynentalnym przewozie pasażerów, zaczynają go coraz bardziej tracić.… Czytaj dalej...

Turystyka dla każdego

Pozytywny stosunek wielu państw do międzynarodowego ruchu turystycznego wynikał z coraz bardziej upowszechniającego się zrozumienia dla politycznego, społecznego i kulturalnego oraz gospodarczego znaczenia turystyki.

W wyniku wielostronnych poczynań prawno-organizacyjnych i … Czytaj dalej...

Turystyka w czasie wojny

Międzynarodowa turystyka w wyniku II wojny światowej została praktycznie całkowicie zahamowana. Obowiązujące ograniczenia w ruchu między krajami, ostre przepisy paszportowo-wizowe, rygorystyczne przepisy celne — nie sprzyjały podróżom turystycznym.
Proces liberalizacji … Czytaj dalej...