Budowa Doliny Dolnej Wisły

Budowa Doliny Dolnej Wisły. Bryły martwego lodu wytapiały się, tworząc malownicze jeziora (np. Rudnickie na południe od Grudziądza). Część z nich do dziś całkowicie zarosła, a pozostałością są lokalne niewielkie złoża torfu. Dolina Dolnej Wisły położona jest w miejscu, gdzie często mieszają się wpływy powietrza kontynentalnego i oceanicznego. W stosunku do otaczającego terenu obszar ten otrzymuje mniej opadów (około 500 mm rocznie) i jest cieplejszy. Średnie temperatury latem wynoszą około 18°C, a zimą -2,4°C.