Gleby i roślinność w Dolinie Dolnej Wisły

Gleby i roślinność w Dolinie Dolnej Wisły. Dolina Dolnej Wisły jest wypełniona glebami napływowymi – madami. Otaczające ją skarpy to zniszczone moreny, na których rozwinęły się głównie gleby brunatne i bielicowe. Zróżnicowanie ziem i stosunkowo mała ilość opadów umożliwiły powstanie różnorodnych zbiorowisk roślinnych. Dolina jest naturalnym, pierwotnym siedliskiem łęgów, które w większości zniknęły z krajobrazu po zabiegach regulujących rzekę. Ich fragmenty z topolą, dębem, wiązem, jesionem, wierzbą, leszczyną oraz olchą zachowały się i są objęte ochroną. Oprócz lęgów dno doliny porastają łąki z dzikimi różami, czarnym bzem, pokrzywami, trzcinami i trawami. Na zboczach doliny występują zbiorowiska roślinności kserotermicznej z ostnicą włosowatą i Jana, miłkiem wiosennym, lnem austriackim oraz śnieżynką przebiśniegiem.