Geneza powstania Doliny Dolnej Wisły

Geneza powstania Doliny Dolnej Wisły.W plejstocenie w miejscu dzisiejszej Doliny Kwidzyńskiej rozciągał się jeden z jęzorów lądolodu. W miarę ocieplania się klimatu lodowiec zaczął topnieć, a wody, które z niego wypływały, utworzyły Pradolinę Toruńsko-Eberswakldzką. Prawisła częściowo ją wykorzystywała i początkowo odprowadzała wody w kierunku zachodnim. Pod koniec plejstocenu lodowiec stopniał i droga na północ stanęła otworem. Wisła zmieniła kierunek odpływu wód z zachodniego i południowo-zachodniego na północno-wschodni. Ląd zaczął się podnosić, a rzeka wcinała się w otaczający ją teren i intensywnie niszczyła go. Powoli z polodowcowych moren zaczęły wyłaniać się Dolina Fordońska, Kotlina Grudziądzka i Dolina Kwidzyńska. W holocenie poziom wód w Bałtyku podniósł się. Wisła spowolniła erozyjną działalność, a w jej dolinie zaczęły gromadzić się aluwia rzeczne, których miąższość dochodzi dziś do kilkunastu metrów. W Kotlinie Grudziądzkiej zakola, którymi kiedyś płynęła, wypełniały się piaskami, a wiatr usypał na nich wydmy.