Odnawialne zasoby przyrody

Odnawialne zasoby przyrody.
Zasady ochrony tych zasobów w każdym przypadku powinny polegać przede wszystkim na niedopuszczaniu do dewastacji i usuwaniu jej przyczyn, a dopiero w następnej kolejności na usuwaniu ujemnych skutków, jeżeli w toku gospodarczej działalności człowieka nie ma możliwości ich uniknięcia. Działanie w tym kierunku musi być zróżnicowane, zwłaszcza w przypadku dewastacji polegającej na zanieczyszczeniu, ponieważ w toku procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych występuje w przyrodzie naturalne samooczyszczanie jej komponentów. W związku z tym niektóre abiotyczne zasoby przyrody z tej grupy można uznać za odnawialne. Od okresu oraz intensywności tej naturalnej samoodnawialności uzależniona jest ewentualna potrzeba ingerencji człowieka zmierzająca do jej przyspieszenia lub zaniechanie tej ingerencji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przyroda. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.