Odnawialne zasoby przyrody

Odnawialne zasoby przyrody.
Zasady ochrony tych zasobów w każdym przypadku powinny polegać przede wszystkim na niedopuszczaniu do dewastacji i usuwaniu jej przyczyn, a dopiero w następnej kolejności na usuwaniu ujemnych skutków, jeżeli w toku gospodarczej działalności człowieka nie ma możliwości ich uniknięcia. Działanie w tym kierunku musi być zróżnicowane, zwłaszcza w przypadku dewastacji polegającej na zanieczyszczeniu, ponieważ w toku procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych występuje w przyrodzie naturalne samooczyszczanie jej komponentów. W związku z tym niektóre abiotyczne zasoby przyrody z tej grupy można uznać za odnawialne. Od okresu oraz intensywności tej naturalnej samoodnawialności uzależniona jest ewentualna potrzeba ingerencji człowieka zmierzająca do jej przyspieszenia lub zaniechanie tej ingerencji.