Zasoby przyrody ożywionej

Zasoby przyrody ożywionej.
Zasoby przyrody ożywionej, wytwarzane bieżąco w toku procesów biologicznych. Charakteryzują się one tym, że są płodami przyrody, z których człowiek może korzystać (w formie bezpośredniej lub po odpowiednim przetworzeniu), lecz równocześnie są „środkiem produkcji”, na którym następuje przyrost właściwej dla danego zasobu masy organicznej. Przyrost ten kończy się z chwilą śmierci organizmów, składających się na określone zasoby przyrody ożywionej. Ubożenie tychże zasobów ma więc podwójne znaczenie: ogranicza ich ilość stojącą do dyspozycji człowieka oraz zmniejsza możliwości produkcyjne biosfery.