Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.
Powietrze atmosferyczne, woda, gleba oraz charakterystyczne formy rzeźby terenu, tzn. zasoby nie zmieniające lub mało zmieniające swoją „ilość”. Dewastuje się jednak ich jakość. Niszczenie tych zasobów jest tym bardziej groźne, że — niezależnie od bezpośredniego wpływu na człowieka — od ich stanu w decydującym stopniu uzależniony jest stan zasobów zaliczanych do grupy trzeciej. Podstawowym zagadnieniem jest więc niedopuszczanie do ich zanieczyszczeń (powietrza wody i gleby), przekształceń (rzeźby terenu i częściowo gleby) i przemieszczeń niekorzystnych dla gospodarki człowieka (wody i częściowo gleby).