Ziemia Krakowska

Obszar regionu, bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania terenu, obejmuje części trzech wielkich jednostek fizjograficznych: Wyżyny Małopolskiej, Kotlin Podkarpackich i Karpat.
W skład Wyżyny Małopolskiej wchodzi … Czytaj dalej...

Beskid Śląski

Beskid Śląski rejon o atrakcyjnych walorach turystycznych tzw. „Zielony Śląsk” w skład którego wchodzą pasma: Baraniej Góry i Czantorii — będące terenami wypoczynkowymi mieszkańców Górnego Śląska. U stóp Beskidu Śląskiego … Czytaj dalej...

Częstochowa

Wyżyna Częstochowska — rejon o wybitnych walorach krajoznawczych, obejmujący obszar Wyżyny Częstochowskiej, którego główną atrakcję stanowi „Szlak Orlich Gniazd”. Jest to malownicza trasa wśród skal wapiennych oraz ruin zamków wznoszących … Czytaj dalej...

Zabrze

Zabrze — jeden z największych ośrodków górnictwa w Polsce oraz przemysłu ciężkiego (huty i zakłady przemysłu maszynowego, chemicznego, metalurgicznego).
Przywilej górniczy Zabrze otrzymało w 1548 r. Pierwsza kopalnia powstała w … Czytaj dalej...

Gliwice

Gliwice — ośrodek przemysłowy (zakłady chemiczne, kopalnie), naukowy (instytuty naukowe — chemiczny, hutniczy, ochrony roślin, Politechnika Śląska) oraz kulturalny. W Gliwicach jest również port na Kanale Gliwickim, który łączy miasto … Czytaj dalej...

Bytom

Bytom — jedno z siedmiu największych miast GOP-u — stanowi duży ośrodek górnictwa i przemysłu (liczne kopalnie węgla, huty, zakłady przemysłu maszynowego, chemicznego, energetycznego), szczyci się również Operą Śląską oraz … Czytaj dalej...

Chorzów

Chorzów — miasto licznych kopalń, hut, zakładów przemysłowych (fabryka wagonów tramwajowych i konstrukcji stalowych). Z dzielnicą — Chorzów Stary, związana jest najstarsza wzmianka o śląskim kopalnictwie (XII w.). Prawa miejskie … Czytaj dalej...

Katowice

Górnośląski Okręg Przemysłowy — rejon o specyficznych, atrakcyjnych walorach krajoznawczych. Obszar skoncentrowanej produkcji przemysłowej zgrupowanej w dziesiątkach kopalń, hut, zakładów chemicznych, budowy maszyn, jak też obszar rozległej aglomeracji miejskiej — … Czytaj dalej...

Górny Śląsk

Obszar regionu wchodzi w skład kilku jednostek fizjograficznych i charakteryzuje się stosunkowo dużym zróżnicowaniem ukształtowania powierzchni.
W części północnej i środkowej, w obrębie Wyżyny Małopolskiej, występuje Wyżyna Śląska i północno-zachodnia … Czytaj dalej...