Zabrze

Zabrze — jeden z największych ośrodków górnictwa w Polsce oraz przemysłu ciężkiego (huty i zakłady przemysłu maszynowego, chemicznego, metalurgicznego).
Przywilej górniczy Zabrze otrzymało w 1548 r. Pierwsza kopalnia powstała w 1790 r. Liczne strajki robotników walczących o swe prawa z przemysłowcami niemieckimi, a następnie masowy udział w powstaniach śląskich świadczy o zdecydowanej i świadomej postawie patriotycznej mieszkańców tego miasta.

Na przykład w trzecim powstaniu robotnicy z Zabrza i okolic wystawili do walki pułk dowodzony przez Fryderyka Szyndzielorza. Mimo wysiłków patriotów i wyniku plebiscytu, Zabrze zostało przyłączone do Rzeszy; było do 1945 r. silnym ośrodkiem polskości — a później ruchu oporu.

Dom Kultury (widownia liczy 2,5 tys. miejsc) skupia życie kulturalne miasta; w Muzeum Miejskim zebrano liczne eksponaty z dziedziny górnictwa, hutnictwa, malarstwa, etnografii i numizmatyki. Ponadto dużą atrakcją dla turystów są wycieczki organizowane przez PTTK do kopalni „Zabrze”.