Gliwice

Gliwice — ośrodek przemysłowy (zakłady chemiczne, kopalnie), naukowy (instytuty naukowe — chemiczny, hutniczy, ochrony roślin, Politechnika Śląska) oraz kulturalny. W Gliwicach jest również port na Kanale Gliwickim, który łączy miasto z Odrą. Jedno z najstarszych (XIII w.) i najładniejszych (30% pow. zielonej) miast, usytuowane na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Krakowa i Raciborza do Opola i Wrocławia.

W XVIII w. nastąpił tu rozwój przędzalnictwa i tkactwa, a niewiele lat później budowa huty dała początek rozwojowi hutnictwa i przemysłu. W okresie germanizacji miasto i okolice znane z buntów chłopskich, były ważnym ośrodkiem polskości. Wbrew wynikom plebiscytu w 1921 r. miasto zostało przyłączone do Niemiec. Sfingowany atak (31 VIII 1939 r.) hitlerowców przebranych w polskie mundury na radiostację niemiecką w Gliwicach miał być dla Hitlera usprawiedliwieniem rozpoczęcia agresywnej wojny przeciwko Polsce.

Wśród zabytków wymienić należy Stare Miasto, które zachowało średniowieczny układ ulic; ratusz z wieżą (XVIII w.), stare kamieniczki; późno gotycki kościół z XV w.; fragmenty murów obronnych z XVI w. W parku, który stanowi ośrodek wypoczynkowy mieszkańców, znajduje się kąpielisko, a nad rzeką Kłodnicą — drugi park im. Fr. Chopina z pomnikiem kompozytora oraz palmiarnią i akwarium z ciekawymi okazami egzotycznych ryb.