Beskid Śląski

Beskid Śląski rejon o atrakcyjnych walorach turystycznych tzw. „Zielony Śląsk” w skład którego wchodzą pasma: Baraniej Góry i Czantorii — będące terenami wypoczynkowymi mieszkańców Górnego Śląska. U stóp Beskidu Śląskiego leży Bielsko Biała — miasto wojewódzkie — ośrodek krajoznawczy, centrum przemysłu włókienniczego (drugie po Łodzi) oraz ośrodek przemysłu maszynowego (Fabryka Samochodów Małolitrażowych, „Befama” — Fabryka Maszyn Włókienniczych i inne).

Głównym obszarem turystyczno-wypoczynkowym Górnego Śląska są tereny Beskidu Śląskiego. Znaleźć tu można zarówno wspaniałą przyrodę (lasy), walory klimatyczne, piękne krajobrazy, jak również dobre zagospodarowanie terenu — rozbudowaną sieć schronisk, wyciągi (na Skrzyczne i Szyndzielnię), doskonałą sieć dróg.

Spośród licznych miejscowości turystyczno-wypoczynkowych i uzdrowiskowych wymienić należy: Wisłę, Ustroń, Szczyrk, Mikuszowice, Istebna, Bystrą, Zwardoń — gdzie sezon turystyczny i uzdrowiskowy trwa cały rok.

Do uzdrowisk leżących poza Beskidami wymienić należy m.in. Jastrzębie Zdrój i Goczałkowice Zdrój.
Wielką atrakcją dla turystów jest piękno folkloru przejawiające się w tradycyjnych strojach, pieśniach i obrzędach oraz budownictwie. Ośrodkami folkloru są m.in. Cieszyn, Istebna, Jaworzynka, Koniaków (wieś słynna w kraju i za granicą z wyrobu koronek).

Cieszyn – ośrodek turystyczny — ośrodek przemysłowy i kulturalny; krajobrazowo ze względu na zróżnicowane położenie — jedno z najładniej usytuowanych miast w Polsce; wśród zabytków wyróżniają się: z XIV w. -gotycki kościół farny i wieża gotycka po zamku piastowskim oraz kaplica romańska (XI w.).