Zielona Góra, Żary, Żagań

Zielona Góra — ośrodek turystyczny — miasto wojewódzkie; zostało założone w XIII w. Okres szczytowego rozwoju przypada na XV w. Ośrodek znany z uprawy winorośli wprowadzanej na te tereny w XII w. Na rynku znajduje się ratusz zbudowany w XVI w. i rozbudowany w XVII w.; idąc wąskimi uliczkami spotyka się dobrze zachowane kamieniczki XVII i XVIII w. W miejscowym muzeum zwiedzić można dział historii winiarstwa. Obecnie miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym (metalowy, włókienniczy, spożywczy i in.) oraz węzłem kolejowym i autobusowym.

Żary — ośrodek turystyczny — ośrodek przemysłowy; w przeszłości gród handlowy wzmiankowany w 1002 r. przez kronikarza Thietmara. Obiekty: ratusz gotycko-renesansowy z XIV—XVI w. i zamek z XVI w.

Żagań — ośrodek turystyczny — ośrodek przemysłowy, ważny węzeł komunikacyjny. Obiekty: gotycki kościół z XIV w. o bogatym wnętrzu barokowym z sarkofagiem Henryka IV, księcia żagańskiego. Cmentarz i pomnik jeńców wojennych różnych narodowości.