Pojezierze Lubuskie

Ziemia Lubuska wchodziła.w skład państwa polskiego już za czasów Mieszka I. Pod koniec XII w. została włączona do Dolnego Śląska. W XIII w. rozpoczyna się napór feudałów niemieckich na jej tereny. Dopiero po siedmiu wiekach zmagań z zaborcami pruskimi ziemia ta wróciła do macierzy w 1945 r.

Najciekawszym obszarem tej Ziemi jest rejon Pojezierza Lubuskiego o atrakcyjnych walorach wypoczynkowych. W obrębie pojezierza znajdują się jeziora typu rynnowego, przeważnie otoczone wieńcami lasów.

Największe z nich to jeziora: Niesłysz, Ciesz (Trześniowskie) oraz Łagowskie. Na przesmyku między jeziorami Ciesz i Łagowskim leży Łagów — miejscowość krajoznawczo-wypoczynkowa wyróżniająca się malowniczym położeniem. Ciekawymi obiektami są: gotycki zamek z XIV w. rozbudowany w XVIII w.; fragmenty murów miejskich, a w ich obrębie Brama Polska z XV w. i Brama Marchijska z XVI w. Na północ od Łagowa leżą Lubniewice — miejscowość wypoczynkowa, duży ośrodek wypoczynkowy.