Wyżyna Kielecko-Sandomierska

Wyżyna Kielecko-Sandomierska w środkowej swej części przechodzi w stary górotwór — Góry Świętokrzyskie. Najwyższym pasmem są Łysogóry (ze szczytem Łysica 612 m), którym pierwotny krajobraz nadają gołoborza, czyli rumowiska twardych kwarcytów. Szczytowe partie grzbietu porasta Puszcza Jodłowa będąca częścią Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wyżyna Lubelska wchodzi w skład wielkiej płyty czarnomorskiej. Zbudowana jest z utworów kredowych, posiada urozmaiconą rzeźbę. Swoistym pięknem charakteryzuje się głęboka dolina Wieprza i Bugu. W skład wyżyny wchodzi Roztocze — wąski pas wyżynny, posiadający miejscami charakter krajobrazu górskiego.