Sudety

Sudety są to stare góry, w których występują skały z najstarszych okresów geologicznych. Krajobraz Sudetów charakteryzuje się kontrastami zachodzącymi między łagodnymi powierzchniami grzbietów a głęboko wcinającymi się dolinami rzek górskich o stromych stokach i licznych wodospadach. Osobliwością zaś są licznie występujące formy wietrzenia skał przybierających postać rumowisk skalnych lub malowniczych grup w partiach grzbietowych. Sudety dzielą się na Zachodnie, Środkowe, i Wschodnie.