Wyżyna Kielecko-Sandomierska

Wyżyna Kielecko-Sandomierska — rejon o atrakcyjnych walorach krajoznawczych, w skład którego wchodzą Góry Świętokrzyskie, w obszarze których mieści się Świętokrzyski Park Narodowy, Puszcza Świętokrzyska i Wyżyna Sandomierska.

Świętokrzyski Park Narodowy — obejmuje Łysogóry z Łysicą, jak również część Pasma Klonowskiego i Doliny Witkowskiej oraz Górę Chełmową. Ochronie podlegają liczne okazy flory i fauny, a w szczególności wspaniałe lasy jodło we, bukowe i modrzewiowe, których piękno uwiecznił w literaturze Stefan Żeromski.
Z rejonem tym wiążą się początki polskiego górnictwa i hutnictwa żelaza oraz tradycje gospodarczej historii Polski, stąd też rejon ten znany jest jako Staropolski Okręg Przemysłowy.

Św. Katarzyna — główny punkt wyjścia w Góry Świętokrzyskie, w pobliżu której znajduje się kamień ku czci Stefana Żeromskiego oraz Pomnik Partyzantów Ziemi Kieleckiej.

Św. Krzyż — klasztor na szczycie Łysej Góry. Zespół opactwa benedyktyńskiego z XII w., składający się z późnogotyckiego klasztoru z XV w. i kościoła klasycystycznego z XVIII w. W gmachu klasztoru — muzeum przyrodniczo-leśne ilustrujące przyrodę Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Samsonów — mieszczą się tu ruiny jednego z pierwszych wielkich pieców hutniczych w Polsce.