Ziemia Kielecka

W Bartkowie — nieopodal Zagnańska — zadziwia turystów ponad 1000-letni dąb „Bartek”. W Nowej Słupi, którą z klasztorem świętokrzyskim łączy „Królewska Droga” spotykamy osnutego legendą kamiennego „Pielgrzyma”. W pobliżu — Muzeum Starożytnego Hutnictwa, w którym zgromadzono znaleziska archeologiczne: ówczesne narzędzia, wyroby metalowe, dymarki, monety rzymskie.
U podnóży Gór Oblęgorskich (448 m) znajduje się Oblęgorek — dworek ofiarowany przez naród w 1900 r. Henrykowi Sienkiewiczowi — obecnie muzeum pamiątek po pisarzu.

Samsonów — mieszczą się tu ruiny jednego z pierwszych wielkich pieców hutniczych w Polsce.
Ujazd — znajduje się tu cenny zabytek – ruiny zamku Krzyżtopór z XVII w. w stylu barokowym (zabytek gr. „0″).

Ostrowiec Świętokrzyski – ośrodek przemysłowy (Huta im. Marcelego Nowotki) z muzeum regionalnym (historia starożytnego hutnictwa na terenie kielecczyzny).
Ćmielów — ze znaną w kraju Fabryką Porcelany.

Krzemionki Opatowskie — muzeum i rezerwat archeologiczny na terenię najstarszej w Polsce kopalni krzemienia.
Wąchock — wznosi się tu zespół budowli sakralnych opactwa cystersów (zabytek gr. „0″), jeden z najcenniejszych w Polsce zabytków architektury romańskiej z pierwszej połowy XIII w.
Kielce — ośrodek turystyczny — miasto wojewódzkie; ośrodek przemysłowy i kulturalny, ważny węzeł komunikacyjny, centrum regionu turystycznego i punkt wypadowy w Góry Świętokrzyskie. Pierwsze wzmianki spotykamy w XI w., od XII w. własność biskupów krakowskich, prawa miejskie Kielce otrzymały w 1360 r. Rozwój miasta następuje po roku 1816 — m. in. z inicjatywy St. Staszica powstaje Szkoła Hutniczo-Górnicza oraz następuje rozwój górnictwa.

Radom — ośrodek turystyczny — ślady wczesnohistorycznego grodziska (VII—XI w.), usytuowanego wokół wzgórza zwanego „Piotrówką”. W połowie XIV w. Kazimierz Wielki założył Nowy Radom na prawie magdeburskim; miasto zostało otoczone murami, wzniesiono zamek.

Do zabytków zalicza się gotycki kościół farny z XV w.; zespół sakralny bernardynów z XV w., gmach dawnego kolegium pijarów z XVIII w., ratusz (1848 r.), w rynku domy XVIII—XIX-wieczne.

Płyty, pomniki i tablice ku czci ofiar terroru hitlerowskiego przypominają krwawe lata okupacji.