Wielkość rezerwatów przyrody

Wielkość rezerwatów przyrody. Wielkość rezerwatów przyrody jest bardzo zróżnicowana. Są rezerwaty obejmujące powierzchnię kilku tysięcy hektarów oraz maleńkie, nie osiągające nawet hektara. Wynika to z celu, dla jakiego rezerwat został utworzony. Nomenklatura rezerwatów określa biocenozę rezerwatu lub wskazuje, jakiego rodzaju elementy przyrody są w rezerwacie przede wszystkim chronione. Konkretny natomiast cel istnienia rezerwatu określony jest każdorazowo w zarządzeniu o jego utworzeniu. Podział na kategorie ma więc charakter raczej umowny, jednak jest niezbędny przede wszystkim dla celów ewidencyjnych.