Rodzaje rezerwatów przyrody

Rodzaje rezerwatów przyrody. Wyróżniamy rezerwaty leśne, florystyczne, stepowe, słono-roślowe, torfowiskowe, wodne, faunistyczne, przyrody nieożywionej i krajobrazowe. W Polsce w dniu 31 XII 1975 r. były zarejestrowane ogółem 643 rezerwaty w łącznej powierzchni 58 806 ha. Różnorodność celów istnienia, specyficznych właściwie dla każdego rezerwatu, wymagałaby oddzielnego omówienia każdego z nich. Nie jest to możliwe ze względu na ograniczoną objętość podręcznika. Próba wybrania „najważniejszych” byłaby zupełnie niewłaściwa, gdyż w przeważającej większości są one ze sobą nieporównywalne, a również byłaby to ocena zupełnie subiektywna.