Turystyka – forty z okresu kolonialnego Ghany

Turystyka – forty z okresu kolonialnego Ghany. Ghana nie ma wielu zabytkowych budowli. Do najciekawszych należą zachowane w różnym stopniu forty z okresu kolonialnego. Kilka z nich zaadaptowano na potrzeby turystyki, inne pełnią funkcję lokalnych wysypisk śmieci. Większość położona jest wzdłuż wybrzeża, a także w okolicach miasta Kumasi. Najstarszy, pięknie odrestaurowany fort Elminia został wybudowany przez Portugalczyków w 1482 r. Uwagę cudzoziemców przyciąga także bogaty folklor, silnie zróżnicowany w poszczególnych częściach kraju i najefektowniej przejawiający się w różnorodnych wytworach rękodzielnictwa. Dla 200 tys. turystów odwiedzających corocznie Ghanę atrakcją jest też piaszczyste, przeważnie płaskie wybrzeże z pięknymi i pustymi plażami.