Ochrona przyrody Ghany – postępujące wylesienie pierwotnych lasów

Ochrona przyrody Ghany – postępujące wylesienie pierwotnych lasów. Poważnym problemem Ghany jest postępujące wylesianie pierwotnych wiecznie zielonych lasów. Tempo ogołacania kraju z lasów należy do największych w zachodniej Afryce i wynosi 1,3% powierzchni leśnej rocznie. Nawet liczne nowe nasadzenia nie rekompensują masowej wycinki i powodują odmładzanie drzewostanu. Konieczne jest ciągłe rozszerzanie prawnie chronionych obszarów dzikiej przyrody. Do tej pory objęto ochroną 10 700 km2, czyli 4,5% powierzchni kraju, tworząc 8 rezerwatów i parków narodowych. Największy jest park narodowy Digya o powierzchni 3100 km2.