Sudety

sudetyDwa oddzielne łańcuchy gór — Sudety i Karpaty — które tworzą na południu naturalną granicę państwa, dzieli Brama Morawska. Sudety i Karpaty tworzyły się zupełnie odmiennie. Czas ich powstawania, rzeźba a także klimat są w obu łańcuchach różne. Bez względu jednak na różnice, góry te posiadają liczne zasoby naturalne (kopaliny) oraz źródła lecznicze, a przede wszystkim, dzięki walorom krajobrazowym i zdrowotnym, stwarzają świetne warunki do uprawiania sportów zimowych i turystyki. Ponadto dają odpoczynek ludziom pracy.