Podhale

podhaleNa północ od Tatr leży Podhale (położone średnio na wysokości 600 do 900 m) oddzielające Tatry od Beskidów. Przez Podhale ciągnie się pasmo skalic wapiennych, którego część tworzą Pieniny, niewysokie (Trzy Korony 982 m), lecz bardzo ciekawe pasmo górskie. Góry te przecina Dunajec, tworząc malowniczy przełom. Spływ Dunajcem zaliczany jest do największych atrakcji turystycznych Polski. Obszar Pienin obejmuje Pieniński Park Narodowy. Inaczej zbudowane są Beskidy. Tworzą one kopulaste, pogarbione pasma oraz izolowane góry wyspowe o różnej wysokości,, przebiegu i ukształtowaniu. Beskidy mają formy łagodne, zaokrąglone, niewiele różniące się od siebie na całym obszarze od Śląska po San.