Równowaga dynamiczna komponentów środowiska

Równowaga dynamiczna komponentów środowiska.
Komponenty środowiska pozostają w stosunku do siebie w określonej równowadze dynamicznej. Usunięcie bądź osłabienie aktywności któregokolwiek z elementów środowiska, zwłaszcza gwałtowne, powoduje zachwianie tej równowagi. Jeżeli powstała luka jest niewielka, równowaga zostaje szybko przywrócona dzięki współdziałaniu pozostałych komponentów. Duża luka powoduje długotrwałe zachwianie równowagi, niekiedy już nieodwracalne. W takim przypadku po upływie pewnego czasu między- pozostałymi komponentami środowiska ustala się nowa równowaga, podlegająca, ewolucji już w innym układzie współdziałających czynników. Działanie zespołu czynników środowiska chroniących je przed wtargnięciem obcych lub niepożądanych czynników i elementów nazywa się oporem środowiska. Środowisko broni się przez samoregulację, a w razie przełamania tego oporu ustala się w środowisku nowa równowaga.