Formacje florystyczno-faunistyczne

Formacje florystyczno-faunistyczne.
W naturalnych, nie zakłóconych gwałtownymi zmianami, warunkach proces ewolucji zmierza do stabilizacji pomiędzy wszystkimi czynnikami środowiska i stanu, w którym wzajemne wpływy poszczególnych czynników w pełni się równoważą. Powstają wtedy względnie trwale istniejące formacje florystyczno-faunistyczne (tzw. stan klimaksowy), zmienne jedynie w ramach rozwoju poszczególnych osobników tych formacji. Możliwość ich powstania zależna jest przede wszystkim od pełnej stabilizacji klimatu.