Puszcza Białowieska

Występuje tu kilka większych kompleksów leśnych: Puszcza Białowieska, Knyszyńska, Augustowska oraz lasy Czerwonego Boru.
Trasa międzynarodowa El2 przebiega przez rejon od granicy poprzez Białystok, Zambrów, Ostrów Mazowiecką do Warszawy. Ważne znaczenie turystyczne posiada droga nr 11 łącząca Warszawę przez Łomżę z Augustowem i Suwałkami oraz droga Warszawa—Zambrów— Bielsk Podlaski—Białowieża.
Z racji małej urodzajności gleb i surowego klimatu, rolnictwo tego regionu jest mało wydajne i wymaga intensyfikacji. Rozwinięta jest hodowla zwierząt oraz rybołówstwo. Przemysł — nierównomiernie rozmieszczony — koncentruje się głównie w Białymstoku i Augustowie oraz koło Białowieży, Bielska Podlaskiego, Ełku, a obecnie rozwija się w Łomży i Zambrowie.
Turystyczna atrakcyjność Ziemi Białostockiej polega przede wszystkim na walorach środowiska przyrodniczego. Urozmaicony krajobraz, liczne lasy, jeziora i szlaki wodne mają duże wartości wypoczynkowe i turystyczne.
Najciekawsze walory turystyczne mają trzy rejony tj.:
1. Wzgórza Szeskie i Pojezierze Ełckie,
2. Pojezierze Suwalskie,
3. Puszcza Białowieska.