Ziemia Wielkopolska

Na obszarze Ziemi Wielkopolskiej występują dwie jednostki fizjograficzne: Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie (część północna) i Nizina Południowo-Wielkopolska. Tereny regionu są bogato ukształtowane w wyniku działalności lądolodu skandynawskiego.
Obok atrakcyjnej rzeźby terenu, liczne jeziora i rzeki wzbogacają krajobraz tego regionu. Jeziora występują głównie w północnej i zachodniej części, Z rzek, obok Warty toczącej swe wody przez cały obszar, na północy płynie Noteć oraz Wełna, Prosną i Obra w znacznej części uregulowane. Lasy zalegają głównie część północną i zachodnią. Całe prawie międzyrzecze Warty i Noteci to Puszcza Notecka.
Główne trasy i drogi zbiegają się gwiaździście w centralnym ośrodku regionu — Poznaniu. Są to następujące międzynarodowe trasy drogowe: E8 ze Słubic przez Świebodzin — Pniewy — Poznań — Konin — Łowicz do Warszawy: E83 łącząca Gdańsk — Bydgoszcz — Poznań z Wrocławiem oraz drogi centralne; T8 ze Skwierzyny do Poznania; nr 44 z Zielonej Góry przez Sulechów do Poznania; nr 38 z Poznania przez Jarocin — Kalisz do Łodzi i nr 155 łącząca Koszalin przez Piłę z Poznaniem.