Pomniki przyrody w Polsce

Pomniki przyrody w Polsce. Pełne naukowe opracowanie sieci powierzchni chronionych w Polsce nie jest jeszcze Skończone. Dotychczas w większości motywami uznawania obiektów za cenne były ich bezwzględne walory. Rozmieszczenie ich na terenie kraju nie jest więc równomierne, a sieć nie jest jeszcze „wypełniona”. Obejmowanie ochroną dalszych powierzchni powinno przede wszystkim uzupełnić istniejące luki. Wartość tak utworzonych sieci obiektów będzie oczywiście szczególnie cenna, gdy będą one w pełni przez naukę wykorzystywane dla odpowiednich badań i obserwacji oraz dla celów dydaktycznych. Pomnikiem przyrody może być pojedyncze drzewo, grupy drzew rosnące na powierzchni nie przekraczającej 0,2 ha, aleje, głazy narzutowe, skałki i inne twory zasługujące na ochronę ze względu na ich wartości przyrodnicze.