Parki narodowe w Polsce

Parki narodowe w Polsce. W Polsce utworzono dotychczas trzynaście parków narodowych. Istniejące już parki narodowe wraz z parkami projektowanymi i parkami krajobrazowymi utworzą sieć, obejmującą wszystkie najbardziej przyrodniczo cenne tereny kraju. Każdy z parków przedstawia specyficzne dla siebie walory. Jakakolwiek próba ustalenia hierarchii ich „ważności” — ze względu na trudności w ustaleniu wspólnych, jednolitych kryteriów — nie jest więc możliwa i byłaby również niesłuszna. Każdy z parków ma swoistą wartość, a uznanie poszczególnych kryteriów za mniej lub więcej ważne jest zawsze rzeczą subiektywną.