Hierarchia wrażliwości różnych gatunków drzew na działanie zanieczyszczeń

Hierarchia wrażliwości różnych gatunków drzew na działanie zanieczyszczeń. Poglądy specjalistów na hierarchię wrażliwości różnych gatunków drzew na działanie zanieczyszczeń powietrza oraz ich przydatności w warunkach zagrożenia nie są jednolite. Powszechna jest tylko zgodność w dwóch punktach: 1) przy ocenie przydatności muszą być brane pod uwagę kryteria uzupełniające: dostosowanie do siedliska oraz właściwości i fitomelioracyjne drzew, 2) najbardziej wrażliwe są jodła pospolita, świerk zwyczajny i sosna pospolita. Rozbieżności w ocenie wrażliwości innych gatunków drzew i niewątpliwie w znacznym stopniu wynikają z różnych warunków, w jakich oceny były dokonywane , oraz jakie gatunki w tych różnych warunkach były najbardziej dostosowane do siedliska. Na podstawie analizy tych ocen za gatunki stosunkowo mało wrażliwe można uznawać: 1) z drzew iglastych: modrzew japoński, modrzew europejski, jedlicę szarą, jedlicę zieloną, sosnę czarną, sosnę wejmutkę (wrażliwa jednak na fluor), świerk kłujący, świerk sitkajski, świerk Engelmanna; 2) z drzew liściastych: topolę balsamiczną, topolę kanadyjską, jesionoklon, dąb czerwony, robinię, lipę drobnolistną, brzozę, , wierzbę białą.