Miasta – środowiska tworzone przez człowieka

Miasta – środowiska tworzone przez człowieka.
Tworzone przez człowieka środowiska mają wiele korzystnych dla niego cech. Na przykład w miastach zwykle są lepsze warunki higieniczne, jest wyższy standard mieszkań, istnieją większe możliwości zaspokajania potrzeb intelektualno-kulturalnych, uprawiania sportu itd. Równocześnie jednak w miastach zlokalizowany jest przemysł uciążliwy dla mieszkańców ze względu na zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, hałas itp. W miastach występuje też nasilenie ruchu pojazdów mechanicznych, powodujących hałas i wydzielanie spalin. Mieszkańcy miast również w miejscach pracy narażeni są na hałas, nieprzyjemne zapachy i inne uciążliwe zjawiska. Wreszcie życie w miastach zmusza do ciągłego pośpiechu. W dużych blokach mieszkalnych, tramwajach, autobusach, ciągłych kontaktach z tłumem nieznanych, obojętnych ludzi istnieje wiele okazji do wzajemnych konfliktów i różnych spięć, powodujących ciągłe napięcia nerwowe i stresy.