Ochrona środowiska antropogenicznego

Ochrona środowiska antropogenicznego.
Poza zagadnieniami ochrony komponentów naturalnego , (przyrodniczego) środowiska życia człowieka, współczesna ochrona środowiska zajmuje się również warunkami jego życia w środowiskach antropogenicznych. Wynika to zarówno z ogólnych, szeroko pojętych motywów społecznych, leżących w ogóle u podstaw poczynań ochroniarskich, jak i z tego, że w środowiskach antropogenicznych ze szczególnym nasileniem ujawniają się skutki zniekształcania komponentów środowiska przyrodniczego oraz pojawiają się specyficzne nowe problemy.