Kotliny Uralu Południowego

Kotliny Uralu Południowego. Ural Południowy składa się z licznych pasm rozdzielonych głębokimi kotlinami. Na południe od rzeki Bieła teren ulega obniżeniu. Ural rozszerza się i przybiera charakter lekko falistej wyżyny o średnich wysokościach 500-600 m n.p.m. W porównaniu z innymi rejonami klimat jest najcieplejszy i stosunkowo suchy. Latem temperatury często przekraczają 20°C, natomiast zimą wynoszą od -5 do -10°C. W zależności od ekspozycji stoków znacznie zróżnicowana jest szata roślinna. Na zachodnich, w niższych partiach rośnie las mieszany i liściasty z lipą drobnolistną, dębem szypułkowym, brzozą i osiką. Na południu i wschodzie występują lasostepy, urozmaicone niewielkimi płatami lasów brzozowych i lipowych, oraz stepy (z ostnicą i piołunem). Ural Południowy był naturalnym siedliskiem susłów, chomików, myszy, przepiórek, węży, jaszczurek i wielu gatunków motyli.