Ural środkowy i ural północny

Ural środkowy i ural północny. Góra Oslanka (59°08’N) wyznacza granicę Uralu Północnego. Charakteryzuje się on zaokrąglonymi, płaskimi wierzchowinami, nad którymi górują pojedyńcze szczyty. Na stokach często można spotkać rumowiska skalne.Latem temperatura wzrasta do 20°C, zimą może wynosić nawet —15°C. Na bielicowych, kwaśnych i ubogich w humus glebach rośnie tajga jodłowo-świerkowa, z sosną, modrzewiem syberyjskim i limbą. Do rzeki Ufa rozciągają się niewysokie grzbiety Uralu Środkowego, ze skalistymi wierzchowinami, szerokimi i często zabagnionymi dolinami rzecznymi. Klimat, z wyjątkiem cieplejszego lata, jest podobny jak na Uralu Północnym. Tę część gór również porasta tajga, ale nie spotykamy tu limby.W gęstych lasach Uralu Północnego i Środkowego żyją łosie, samy, wilki, kuny, lemingi i wiewiórki. Liczną grupę stanowią ptaki, m.in.: głuszce, jarząbki, krzyżodzioby, orły, drozdy oraz dzikie kaczki.