Kaukaz pasmo górskie Azjii

Kaukaz pasmo górskie Azjii. Północny zasięg Kaukazu wyznacza obniżenie zapadliskowe (Kumsko-Manyckie), po którym płyną Kuma i Manycz. Granica południowa nie jest tak wyraźna, ponieważ teren obniża się, przechodząc w Wyżynę Armeńską. Zbliżony do równoleżnikowego przebieg przyjmuje ogólny kierunek z północnego zachodu na południowy wschód. Na cały obszar górski składają się: Przedkaukazie, Wielki Kaukaz, Zakaukazie i Mały Kaukaz. Osią orograficzną systemu jest Wielki Kaukaz, zwany często Kaukazem. Ciągnie się on od Półwyspu Apszerońskiego nad Morzem Kaspijskim do Półwyspu Taurowskiego nad Morzem Czarnym. Jego średnia szerokość wynosi 180 km. Różnice w rzeźbie wpłynęły na podział na Kaukaz Zachodni, Środkowy i Wschodni. Kaukaz Zachodni wyłania się w pobliżu nadmorskiej miejscowości Noworosyjsk. Początkowo przybiera postać niewielkich wzniesień o charakterze pagórkowatym.