Szczyty Kaukazu pokryte lodowacami

Szczyty Kaukazu pokryte lodowacami.Większość szczytów pokryta jest lodowcami lub płatami wiecznych śniegów. Spośród około 2000 lodowców (o powierzchni 1428 km2) największymi są Dych-Su i Kargagan (około 15 km długości). Na wschód od Kazbeku rozciąga się Kaukaz Wschodni. Jego główne pasmo o średniej wysokości 4500 m n.p.m. zwęża się i maleje w kierunku Morza Kaspijskiego. W odróżnieniu od części środkowej i zachodniej prawie nie występują tu lodowce. Jedyną ich pozostałością jest alpejski charakter rzeźby. Przeważają strzeliste szczyty o stromych ścianach oraz silnie rozczłonkowane granie, a także szerokie Ukształtne doliny polodowcowe.