Gospodarka Ghany – wydobycie złota i diamentów

Gospodarka Ghany – wydobycie złota i diamentów. Niegdyś wiodącą rolę w gospodarce odgrywało wydobycie złota i diamentów. Rozwinięte jeszcze w czasach prekolonialnych górnictwo tych szlachetnych kopalin znajdowało szeroki rynek zbytu w krajach arabskiej części Afryki. Przemysł wydobywczy do dziś odgrywa znaczącą role w wytwarzaniu produktu krajowego, a obok złota i diamentów wydobywa się boksyty i rudy manganu. Podstawą gospodarki jest jednak uprawa kakaowca, która przynosi 1/3 dochodów państwa. Plantacje tej rośliny zajmują ogromne obszary w południowej części kraju. Pomimo spadku światowych cen ziarna kakaowego produkcja tego surowca utrzymuje się na wysokim poziomie, a Ghana jest jego drugim eksporterem na świecie – stąd pochodzi dziesiąta część światowych zbiorów.