Ludność Ghany – najwyższy przyrost naturalny w Afryce

Ludność Ghany – najwyższy przyrost naturalny w Afryce. Społeczeństwo Ghany charakteryzuje szybki wzrost liczby mieszkańców. Przyrost naturalny wynosi aż 3,1% i należy do najwyższych w Afryce. Równocześnie niski jest wskaźnik zgonów. Wymusiło to na rządzie politykę ograniczenia liczby urodzeń. Mieszkańcy Ghany są stosunkowo dobrze wykształceni i w porównaniu z innymi państwami regionu analfabetyzm sięgający 40% ludności powyżej 15 lat należy uznać za niski. Aż 65% Ghańczyków mieszka na wsi. Ghana jest krajem dość silnie zróżnicowanym etnicznie. Dominującą grupą narodowościową są ludy Akan, pierwotni mieszkańcy tych ziem. Znaczna część ludności to protestanci, a także katolicy, animiści i muzułmanie. Kultura i sztuka są silnie związane z religią; ciekawe odbicie znajdują w nich motywy zaczerpnięte z animizmu. Charakterystycznymi i chętnie kupowanymi przez turystów wyrobami miejscowego rękodzieła są metalowe figurki, wyroby garncarskie, różnobarwne tkaniny i instrumenty muzyczne, wśród których prym wiodą różne rodzaje bębnów. Podobnie jak w większości krajów Czarnej Afryki popularnością cieszą się maski, bogato inkrustowane i pokrywane barwną emalią.