Dolina Dolnej Wisły

Dolina Dolnej Wisły. W kierunku północnym Dolina Dolnej Wisły rozszerza się koliście nawet do 15 km i przechodzi w Kotlinę Grudziądzką, pośrodku której wznoszą się pojedyncze kępy wysoczyznowe: na prawym brzegu 78-metrowa Kępa Strzemięcińska i 86-metrowa Forteczna, na lewym – Grupy (77 m n.p.m.). Na północ od kotliny Dolina Dolnej Wisły zwęża się do 7-9 km. Na długości około 40 km rzeka płynie przez Dolinę Kwidzyńską. Dno doliny cały czas się obniża, nadwiślańskie skarpy są coraz wyższe (Wisła w Dolinie Kwidzyńskiej rozcięła otaczające ją skały na głębokość 50-60 m).