Środowisko przyrodnicze

Środowisko naturalne stanowi tło będące zespołem elementów przyrodniczych współczesnego środowiska geograficznego Polski. Zewnętrznym przejawem środowiska przyrodniczego jest krajobraz, który „… jest zewnętrznym wyrazem składników przyrodniczych, występujących na naturalnie ograniczonym terenie”.… Czytaj dalej...

Walory krajoznawcze

Zainteresowania poznawcze współczesnego turysty są bardzo szerokie i zróżnicowane. Kształtują się one w zależności od posiadanej wiedzy, osobistych upodobań, a także popularyzacji (reklamy) zwiedzanego regionu itp.

Każdy region, miejscowość lub … Czytaj dalej...

Przewozy promowe

Natomiast udział transportu morskiego w przewozie ładunków masowych przewyższa znacznie transport lotniczy i kolejowy. Perspektywy dalszego rozwoju istnieją także dla przewozów promowych.
Dynamiczny rozwój zmotoryzowanego transportu kołowego—pasażerskiego i towarowego — … Czytaj dalej...

Turystyka morska

We współczesnym pasażerskim transporcie morskim rola żeglugi morskiej i przybrzeżnej przechodzi znamienną ewolucję. Statki morskie, wiodące do niedawna prymat w międzynarodowym i międzykontynentalnym przewozie pasażerów, zaczynają go coraz bardziej tracić.… Czytaj dalej...

Inclusive Tour

Coraz większym powodzeniem, zarówno turystów indywidualnych jak też wycieczek grupowych, cieszą się tzw. „Inclusive Tour”. Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego (ECAC) tak je zdefiniowała:

„Są to wycieczki, których ryczałtowe ceny obejmują … Czytaj dalej...

Turystyka lotnicza

Po II wojnie światowej nastąpił wielki postęp w zakresie cywilnej komunikacji lotniczej. Z roku na rok poprawiają się warunki techniczne lotów — wzrasta szybkość, bezpieczeństwo, zdolność przewozowa, regularność i komfort … Czytaj dalej...