Pojezierze Kujawskie

Pojezierze Kujawsko-Gnieźnieńskie — rejon o atrakcyjnych walorach krajoznawczych. Obszar jego jest porozcinany rynnami licznych jezior, z których największe jest Gopło. Główną jego atrakcyjność stanowią tereny i miejscowości związane z początkami historii Polski.
Nadgoplański Park Tysiąclecia — rezerwat przyrody obejmujący obszar jez. Gopło i tereny przybrzeżne, mający na celu ochronę naturalnych walorów środowiska i krajobrazu na terenach związanych z początkami państwa polskiego.
Inowrocław — ośrodek polskości podczas zaborów, w XIX w. staje się ośrodkiem przemysłu mineralnego i rolno-spożywczego. Zabytki: romański kościół z XII —XIII w., gotycki z XIII —XIV w. oraz fragmenty murów miejskich z XIV w. Obecnie uzdrowisko (park zdrojowy) i ośrodek przemysłu chemicznego, maszynowego i mineralnego. W pobliskim Szymborzu urodził się Jan Kasprowicz.