Zasoby przyrody a dobro przyszłych pokoleń

Zasoby przyrody a dobro przyszłych pokoleń.
Dobro przyszłych pokoleń ludzkości wymaga więc zajęcia się już obecnie problemem zasobów przyrody. Naczelną zasadą działania musi być zapewnienie możliwości trwałego korzystania z nich przez ludzkość również w przyszłości.
Zasady postępowania w działalności ochronnej muszą oczywiście być różne w zależności od rodzaju chronionych zasobów. Z tego punktu widzenia można je podzielić zasadnicze grupy:
Złoża kopalin mineralnych wytworzone przez przyrodę w ciągu milionów lat istnienia globu ziemskiego. Niewątpliwie proces ich tworzenia trwa nadal, jednak tempo ich aktualnego wykorzystania jest wielokroć razy szybsze niż ich przyrastanie. Praktycznie są więc one wyczerpywalne, nieodnawialne, a gospodarowanie nimi musi polegać na racjonalnej, maksymalnej ich oszczędności.