Groźba wyczerpania się zasobów przyrody

Groźba wyczerpania się zasobów przyrody.
Dużym zmianom ulega również stan zasobów przyrody w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Ich eksploatacja i pozyskiwanie zwiększa się nie tylko w związku ze wzrostem liczebności ludzi, lecz również w przeliczeniu na jedną osobę  i to z ciągłą tendencją zwyżkową. Jest to skutek zmian w trybie życia ludzi, sposobu ich odżywiania się, zwiększania ich potrzeb materialnych, kulturalnych itd. To wszystko powoduje, że znane dotąd zasoby złóż mineralnych oraz przyrody ożywionej wystarczą na kilkadziesiąt, a w niektórych tylko przypadkach na kilkaset lat. Należy oczywiście przewidywać, że w wyniku ciągle trwających poszukiwań odkryte zostaną jeszcze nowe, dotąd nieznane zasoby. Postęp techniki z pewnością umożliwi również zastępowanie surowców dotąd wykorzystywanych innymi, na razie nie użytkowanymi. Nie zmienia to jednak faktu, że to wszystko byłoby tylko odsunięciem w czasie ciążącej nad ludzkością groźby wyczerpania się zasobów przyrody.