Zanieczyszczenia termiczne powietrza

Zanieczyszczenia termiczne powietrza. Do zanieczyszczeń powietrza należą też zanieczyszczenia termiczne (np. ciepło powstające podczas spalania), radioaktywne itp. Tylko w sporadycznych przypadkach z jakiegoś źródła emitowany jest jeden rodzaj zanieczyszczenia. Zazwyczaj jest ich jednocześnie wiele. Łączna ilość pyłowych i gazowych zanieczyszczeń emitowanych w powietrze w Polsce szacowana jest na około 15—20 milionów ton. W tym przypadku ocena oparta jest na szacunku, gdyż jeszcze w 1974 r. na 990 większych zakładów uznawanych za główne źródła przemysłowych zanieczyszczeń powietrza tylko 417, określało wielkość swojej emisji na podstawie całkowitego lufo częściowego pomiaru. Pozostałe określały ją tylko szacunkowo. Co się tyczy innych źródeł zanieczyszczeń, wielkości te z konieczności mogą być oceniane wyłącznie szacunkowo.