Właściwa koordynacja i synchronizacja ochrony przyrody

Właściwa koordynacja i synchronizacja ochrony przyrody. Jednakże też działanie w jednym określonym kierunku ochrony może okazać się bezużyteczne, jeżeli nie towarzyszy mu ochrona w innych kierunkach. Na przykład bezpośrednia ochrona rezerwatu przyrody okaże się bezskuteczna, jeżeli w sąsiedztwie będą działać czynniki zanieczyszczające powietrze, wodę lub glebę. Bezpośrednia ochrona wód będzie mało skuteczna, jeżeli z nie chronionego i zanieczyszczonego powietrza będą opadać do nich pyły i gazy lub z chemizowanych okolicznych pól będą spływać do nich zanieczyszczenia chemiczne. Efekt wprowadzania urządzeń dźwiękochłonnych w miastach będzie niewielki, jeżeli nie ograniczy się źródeł hałasu. Podstawową zasadą w ochronie środowiska życia człowieka musi być więc równoczesne działanie we wszystkich jej kierunkach oraz właściwa jej koordynacja i synchronizacja.