Utworzenie rezerwatu przyrody

Utworzenie rezerwatu przyrody. Dla każdego rezerwatu przyrody powinien być opracowany specjalny operat urządzeniowy, określający jego stan oraz zawierający zalecenia, jakie należy podejmować dla zrealizowania założonego celu. Przede wszystkim zaś operat musi określać, czy i jakie działanie gospodarcze dla tego celu jest potrzebne lub konieczne. Utworzenie rezerwatu przyrody następuje w drodze rozporządzenia ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, ogłoszonego w Monitorze Polskim.